# Nickname Games
1. SATANOWO 159 8630
2. Rie 178 5090
3. blabla bla 96 3346
4. Supriya Rayamajhi 86 2584
5. Alan Rai 71 1978
6. TIAVT 144 88 1882
7. Able The God 42 1240
8. Able Rai 21 980
9. Sammy Malla 40 900
10. Royal Yajan 16 709
11. ashish manandhar 16 329
12. S.k. Chamling 10 310
13. Kritesh Raj Khadka 33 303
14. okey 15 250
15. Agrim Khatiwada 5 139
16. Bishesh Thapa 11 130
17. FellowNepali 5 110
18. Chase np 15 89
19. Ghanshyam Joshi 6 80
20. Devendra Khadka 295 5 50
21. Samrat Singh 2 40
22. Nirdesh Shrestha 7 33
23. Aakar Shrestha 6 20
24. Sudesh Acharya 6 10
24. Aseem Sharma 2 10
26. Devendra Khadka 2 0
26. mr.motey 1 0
26. Shruti Chand 2 0
26. Aagya Aryal 1 0
Data are updated every ~day

Players ranking

Ranking by country

Advertisement