# Takma Ad Oynanan Oyun
1. Able Rai 416 17260
2. SATANOWO 159 8630
3. Alan Rai 208 3878
4. Zoop 63 3687
5. blabla bla 96 3346
6. Supriya Rayamajhi 86 2584
7. TIAVT 144 86 1882
8. Able The God 42 1240
9. Sammy Malla 40 900
10. Royal Yajan 12 679
11. S.k. Chamling 10 310
12. Kritesh Raj Khadka 33 303
13. Agrim Khatiwada 5 139
14. Bishesh Thapa 11 130
15. Ghanshyam Joshi 6 80
16. Devendra Khadka 295 5 50
17. Nirdesh Shrestha 7 33
18. Aseem Sharma 2 10
19. mr.motey 1 0
19. Ashish Ghimire 2 0
19. Devendra Khadka 2 0
Data are updated every ~day

Oyuncu sıralaması

Ülkeye göre sıralama

Reklam